ارث و وصیت

با عرض سلام،عموی پدرم به خارج از کشور مهاجرت کردند حدود 50 سال قبل و حفاظت ازاراضی او بر عهده ی پدرم بوده است و خواستم بپرسم که به پدر من هم از ایشون ارثی خواهد رسید یا خیر؟

10 خرداد 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی