قراردادها

سلام در قراردادی فردی خسارتی را تعیین میکند که آن تعهد بر مال غیر است. یعنی تعهد میکند که اگر تعهدات قراردادی را انجام نداد، درصدی از سهام کارخانه ای را بنام طرف دیگر قرارداد کند.الان مشخص شده که در آن کارخانه سهمی ندارد. از نظر حقوقی، چه راهکاری برای دریافت خسارت(یا وجهی معادل سهام مورد تعهد) است؟ متشکرم..

12 خرداد 1399 54

با سلام خدمت شما کاربر محترم
راه اول این است که مالک سهام این معامله فضولی رو تنفیذ کند. وگرنه؛ ۲حالت پیش میاد؛ ممکن است دادگاه حکم به خسارت معادل نده و بگوید که صراحتا روی خسارتی مشخص توافق شده است و الان با عدم تنفیذ مالک، این خسارت مشخص کلا از بین رفته است و نیست؛ و به چیز دیگری امکان حکم وجود ندارد.
یک فرض هم اینه که؛ اگر واقعا خسارتی به شما وارد شده در قالب ارکان مسئولیت مدنی جلو رفت. مطالبه خسارت طبق نظر کارشناسی. فرض دیگر متصور نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی