خانه ای پدری داریم که به جز یکی از وراث همه حاضر به انتقال سند به نام من هستند چه کار باید انجام دهم.

سلام بنده پدرم چندین سال پیش فوت کرده از ایشان یک خانه روستایی بجا مانده که هنوز هم سندش به نام خود پدرم میباشد یک وصیت نامه تایپ شده دارد که خود پدرم اثر انگشت گذاشته ( پدرم سواد نداشته) و سه تا شاهد زیرش را امضا کرده اند در این وصیت نامه این خانه را به من داده است حالا من انحصار ورثه انجام داده ام 15 تا ورثه دارد پدرم که 14 تای آنها برای انتقال سند این خانه به نام من امضا میکنن ولی یکی از آنها که یک دختر میباشد امضا نمیکند و اصلا حاضر به دادن هیچ مدرکی و حتی اگر به دادگاه بریم هم نمیاید حال من چه راهی دارم برای انتقال کامل این سند به نام خودم؟ ⚡ این خانه را من یک سال پیش چون خانه قدیمی بود خراب کردم و دوباره ساختمش حالا پروانه ساخت و پایانکارش به نامم میباشد اگر این خانه را به دادگاه بیندازم برای مزایده چون خونه را خودم ساختم فقط زمینش مزایده گذاشته میشود یا همه ی خانه؟ ⚡ اگه 14 نفر بیان برام امضا کنن و اون یک نفر نیاد چند دانگ از خانه به نام من زده میشود چند دانگ به نام اون یک نفر که نمیاد؟ ( یک مادر داریم و 7 خواهر و 7 برادریم) اون یکی که نمیاد یکی از خواهرامه من خودم از پسرا هستم

19 خرداد 1401 19

با توجه به وجود وصیت که اول یک سوم خارج می شود و از ۴ دانگ باقیمانده بین کل وراث تقسیم می شود . سهم خواهر شما از ۴ دانگ حساب می شود که خیلی ناچیز است و می توانید در مزایده خریداری نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی