فروش اموال

سلام خسته نباشید ببخشید مزاحم شذم . آیا پدر می تواند کل ارث خودش را به 3 فزرند خود از ده فرزند ببخشد یا بفروشد ؟

12 خرداد 1399 74

سلام
کاربر محترم بر اساس بند ۳ ماده ۸۶۹ قانون مدنی هر فرد می تواند همه اموالش را وصیت نماید . این وصیت تا ثلث ( یک سوم ) آن نیازی به تنفیذ ( رضایت و قبول ) توسط ورثه متوفی ندارد . اما اگر بیشتر از یک سوم باشد، برای اینکه اجرا شود ورثه باید به آن رضایت داشته باشند و به اصطلاح آن را تنفیذ نمایند .
همچنین ، در صورتی که وصیت به نفع یکی از ورثه باشد ، علاوه بر آنچه که به موجب وصیت به این شخص تعلق می گیرد ، در ارث نیز سهیم خواهد بود و وصیت باعث محروم ماندن از ارث نخواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی