ارائه دادخواست استرداد جهیزیه

سلام زن چگونه می تواند ادعای بردن جهزیه خود توسط شوهرثابت کند که نه سیاهه دار ونه فاکتور خرید.دو نفر دیدن(یک آقاو یک خانم ) که شوهر اسباب کشی میکرده گفته وسایل خودم بردم ایا عمل شوهر سرقت مستوجب تعزیر می باشد.باسپاس

21 خرداد 1401 26

با سلام و احترام
شما ابتدا باید از طریق مرجع قضایی مالکیت خود بر جهیزیه را اثبات نمایید و در صورتی که لیست سیاهه ممضی به امضای شوهر نداشته باشید با معرفی دونفر شاهد مرد اقدام به طرح دادخواست استرداد جهیزیه نمایید. در صورت اثبات مالکیت شما شوهر شما ملزم به استرداد اصل جهیزیه و در صورت تلف شدن مسئول قیمت انهاست و موضوع در کل فاقد جنبه کیفری است و در صورت طرح شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر خواهد شد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی