امور شهرداری

منزل مسکونی داشتیم که ضلع جنوبی آن باغ بود. این باغ الان تفکیک شده و کوچه ای بن بست بوجود آمده که چهار پلاک مسکونی در آن ایجاد شده است. آیا این حریم متعلق به منزل مسکونی بوده یا متعلق به باغ بوده و اگر معمولا ملک مسکونی دارای حریم است الان ما حق داریم پنجره ای به این کوچه باز کنیم؟

13 خرداد 1399 193

با عرض سلام خدمت شما کاربر محترم
برابر ماده ۱۳۳ قانون مدنی کسی نمی تواند از دیوارخانه خود به خانه همسایه دربازکند؛ اگرچه دیوار، ملکِ مختص او باشد؛ لیکن می تواند ازدیوار مختص خود، روزنه یاشبکه بازکند و همسایه حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم می تواند در ملک خود، جلو روزنه و شبکه‌ی همسایه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی