املاک محصور

و اگر خانه و باغی که محصور است بسته باشد و بدون بازکردن آن امکان اظهارنظر کارشناسی نباشد چگونه باید عمل شود و چه کسی از مأمورین انتظامی می تواند استمداد کند ؟

13 خرداد 1399 62

با سلام خدمت شما
در مورد معاینه محل و کارشناسی چنانچه خانه یا باغ محصور و دربسته باشد و به طور عادی و بدون باز نمودن در امکان اظهارنظر نباشد مسئول امر می تواند از قوای انتظامی استمداد کند و دادستان نیز می‌تواند درخواست نماینده برای حضور در محل نماید و این درخواست هم قبل از رفتن محل و هم بعد از رفتن به محل جایز است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی