کارشناسی جعل و امضا

سلام. اینجانب شاکی پرونده ای در یک شکایت کیفری می باشم بنا به دستور دادیار یک اقرارنامه کارشناسی تک نفره شده است . و نتیجه کارشناسی هم به طرفین ابلاغ شده است . و وقت اعتراض به نتیجه کارشناسی هم گذشته است و طبق نظر کارشناس اقرارنامه جعل نبوده است. سئوالی که از خدمت شما داشتم این است که چون من یک شکایت حقوقی هم در مورد همین ملک از همین شخص کرده ام اگر طرف مقابل این اقرارنامه را که یک بار در دادگاه کیفری کارشناسی تک نفره شده استدر دادگاه حقوقی ارایه کند این امکان برای اینجانب وجود دارد که تقاضای دوباره کارشناسی همین اقرارنامه را در دادگاه حقوقی بکنم ؟؟؟ ممنون

14 خرداد 1399 215

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی