مجازات صدمه به شنوایی

با سلام متاسفانه در اثر حادثه بنده به گوش یک کارگر کارخانه سیلی زدم که باعث آسیب شنوایی آن فرد شده ایشان شکایتی بابت مجازات قضایی ندارند و تنها از بابت محل کار نگرانی دارند که ممکن است در آینده دچار مشکلاتی از بابت عقد قرارداد کارفرما با ایشان شود حال سوال اینجاست که با توجه به این که ایشان از شکایت در محکمه قضایی منصرف هستند ولی از باب اداره کار و مشکلات احتمالی کاری دلواپس ،برای بنده چه پیش خواه آمد، اداره کار می‌تواند در مقام شاکی باشد؟احتمالات پیرامون این قضیه و موارد راهنمایی را میفرمایید؟؟

14 خرداد 1399 79

سلام
موضوع درگیری و پرونده قضایی ارتباطی با اداره کار ندارد و در صورت عدم پرداخت حقوق مزایای از سوی کارفرما ، کارگر می تواند با مراجعه به اداره کار کلیه حقوق و مزایای دریافت نشده را مطالبه کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی