دریافت بیمه بیکاری با دوبیمه

باسلام ، لطفا بفرمایید ،در صورت پرداخت حق بیمه از دو کارگاه، اگر فرد از یکی از کارگاه ها اخراج یا بیکار شود ، ولی در کارگاه دوم همچنان مشغول باشدو حق بیمه بدهد ؟ آیا مستحق دریافت بیمه بیکاری از کارگاه اول هست؟

29 خرداد 1401 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی