در صورت صدور رای الزام به تمکین خانوم توسط آقا و تهیه منزل توسط مرد,خانوم میتواند از برگرداندن جهازی که خودش خریده و اون مدتی که زندگی میکردند استفاده می‌کرده ,اجتناب کنه ؟

سلام وقت بخیر ببخشید در صورت صدور رای الزام به تمکین خانوم توسط آقا و تهیه منزل توسط مرد,خانوم میتواند از برگرداندن جهازی که خودش خریده و اون مدتی که زندگی میکردند استفاده می‌کرده ,اجتناب کنه ؟و بگه آقا جهازو بخره چون قاضی می‌گفت طبق قانون جدید جهاز با خانومه در صورتی که ما شنیدیم با آقاست

29 خرداد 1401 29

سلام.کاربر محترم .تهیه اثاث البیت برعهده مرد است چراکه مشمول نفقه است یعنی قانون وشرع تهیه جهیزیه را برعهده مرد قرارداده اما عرف بر قانون وشرع غلبه کرده است اما باید توجه کرد که عرف و عادت نمی‌تواند جایگزین قانون و شرع جامعه باشد؛ .حتی اگر ابتدای امر خانم وسایلی را خود وخانواده اش خریده وبعنوان جهاز به منزل مشترک اورده بعنوان امانت اجازه استفاده انرا به مرد می دهد ومالک وسایل زن است می تواند هر دخل وتصرفی را دران وسایل کند حال اگر اقا الزام به تمکین دهد وخانم به تمکین شود وبرگردد موجبی نیست که جهازش را برگرداند درثانی وقتی دادگاه رای به الزام به تمکین می دهد که در پی ارجاع امر به کارشناس ؛ کارشناس خانه واثاث را تایید کند درغیر این صورت رای به تمکین نمی دهند

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی