چک بلا محل

خانم بنده یک چک به مبلغ پانصد میلیون تومان به این جانب داده واز منزل من متواری شده ایا من می توانم چک ایشان را اجراع بگذارم چک هم در وجه خودم با دست خط خودش نوشته شده

18 خرداد 1399 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی