انتقال چکدبه شخص ثالث

با سلام بنده از یه فروشنده ملکی رو خریدم ویه چک از بابت تنظیم سند به فروشنده دادم و حین تحویل ملک تو پشت مبایعه نامه توافق کردیم که شرط وصول چک منوط بر تنظیم سند میباشد و رو ی چک تاریخ رو همزمان با تاریخ تنظیم سند گذاشتم و به فروشنده دادم البته روی چک هم نوشتم که از بابت تنظیم سند متاسفانه فروشنده در موعددمقرر ضمن اینکه سند به نام بنده تنظیم نکرد بلکه چک بنده را به شخص ثالث انتقال داده و شخص ثالث نیز در زمان مقرر به چکم برگشت زده است حالا راه چاره چیه؟

18 خرداد 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی