آیا به مصلحت طفل پدر می‌تواند از رفتن فرزند دختر جلو گیری کند به علت نامحرم بودن همسر مادر طفل یا خیر؟؟؟

نگهداری دختر بعد از ٩ سالگی در صورتی که مادرش ازدواج مجدد کرده باشد با چه کسی است آیا به مصلحت طفل پدر می‌تواند از رفتن فرزند دختر جلو گیری کند به علت نامحرم بودن همسر مادر طفل یا خیر؟؟؟

30 خرداد 1401 28

سلام .حضانت فرزند چه دختر وچه پسر تا7سال بامادر واز 7سال تا سن بلوغ با پدر وبعد ان خود فرزند تصمیم می گیرد دختر 9ساله به سن بلوغ رسیده است وحضانت در مورد او منتفی است وتصمیم گیرنده خود فرزند است که کجازندگی کند وهیچ یک از والدین نمی توانند دخالتی داشته باشند.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی