مطالبه دستمزد و حقوق

سلام مادر ما در شمال ۳۴ سال کیلید منزلی را به او داده بودند و سرایه دار بودند اما سال ۹۸ فوت شدند خود صاحب ویلا هم سال ۱۴۰۰ فوت شد . صاحب ویلا سال ۹۳ ویلا رو به نام پسرش کرده است حال ما میتوانیم سنوات ۳۴ سال کار مادرمان را کامل از پسرش بگیریم یا از سال ۹۳ تا ۹۸ را؟

30 خرداد 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی