زندگی در منزل مشترک

ایا شوهرم این حق را دارد که بنده را مجبور به زندگی در منزل اشتراکی پدر شوهرم کند ؟

19 خرداد 1399 67

باسلام
خیر اولا وظیفه شوهر تهیه مسکن است و ثانیا باید در شان زوج باشد اما نکته سوم اینکه زن با توجه به وظایف و شرایطش می تواند از شوهر و دادگاه تقاضای مسکن مستقل نماید تا زندگی خصوصی زوجین و خاصه زوجه به مخاطره نیفتد. بنابراین یک روی دیگر دادخواست الزام به تهیه مسکن و حتی دادخواست الزام به تمکین زن، این است که زوج می بایستی منزلی تهیه کند که در عرف مستقل محسوب شود البته درهمه این موارد در دادگاه شان زوجه و وضعیت زندگی قبل ایشان را در نظر قرار میدهد و سپس تصمیم گیری و اقدام به صدوررای میکند.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی