ابطال سند مالکیت ماده۱۴۷ قانون ثبت

با عرض سلام وتشکر از شما. بنده خانمی هستم ک پدرم سالها پیش از دنیا رفته و منزلی حدود ۴۰۰ متر داشت که بین ورثه باید تقسیم میشدما سه پسر ودو دختر هستیم یعنی هشت سهم که فرزند یکی از وراث هفت سهم را خریده وسهم بنده را نداده و منزل قدیمی را خراب نموده وبنای جدید احداث کردوچون ملک فوق فاقد سند ثبتی بود بدون اطلاع بنده سند نیز دریافت کرده. سوال بنده ایا بنده الان که سند ش صادر شدهمیتوانم از طریق دادسرا به حق خود برسم تا چند وقت بعد از صدور سند میتوانمدادخواست بدهم

31 خرداد 1401 45

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی