تعهد محضری کارمندی

سلام وقت بخیر کارفرمای بنده اقدام به گرفتن تعهد محضری با متن زیر کرده، میخواستم بدونم این تعهد قانونی است یا خیر؟ و چه عواقب حقوقی برای من داره. همچنین صلاحیت تشخیص تخلف در حوزه اختیارات کارفرما هست یا خیر. 1.با توجه به دریافت تسهیلات و وام ، تا زمان اتمام اقساط وام و تسهیلات دریافتی خدمت نمایم. 2 – اینجانب اعلام و اقرار می‏نمایم چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف كنم و يا پس از دریافت تسهیلات به هر علتي از شرکت محل خدمت اخراج شوم و يا ترك کار نموده و در جای دیگری مشغول به کار گردم و به طوركلي بر خلاف تعهد كه در فوق اشاره شد و يا برابر خلاف تعهداتي كه بر اساس آئين نامه و قوانین کار تامین اجتماعی وساير مقررات مربوط برذمه اينجانب مي‏باشد عمل نمايم شرکت در كليه موارد مذكور دراين سند حق و اختیار اجرای تضامین نزد خود را خواهد داشت و ضمناً دیون تسهیلات دریافتی از محل اعتبارات شرکت حال شده و کلیه تسهیلات دریافتی از محل اعتبارات شرکت را با بانک تسویه حساب نمایم. 3 - تشخيص شرکت راجع به وقوع تخلف، كيفيت و كميت و ميزان خسارات، قطعي وغير قابل اعتراض است

20 خرداد 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی