عزل وکیل از وکالت حقوقی

سلام برای غزل وکالت تام که به دادگاه نروم باید وکیل دوم بگیرم ؟ این خواسته من از مشاوره حقوقی هست یا کیفری ؟

01 تیر 1401 24

بااحترام
کاربر محترم با ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر الکترونیک قضایی عزل را اطلاع دهید اگر وکیل دادگستری میباسد به دادگاه و شعبه مربوطه نیز اطلاع دهید حقوقی مباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی