اذن پدر در صورت دوشیزه نبودن

دختر ۲۲ ساله که مورد تجاوز واقع شده و دخول صورت گرفته، اما این موضوع را سالها پنهان کرده برای ازدواج به اجازه پدر نیاز دارد؟

01 تیر 1401 22
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی