عدم قرارداد کار و مطالبه حق و حقوق و سفته ضمانت

سلام من ۱۰ ساله تو یه شرکت دارم کار میکنم و کار فرمای من هیچ قراردادی با ما نبسته بلکه بعد از ۱۰ سال تازه فهمیده برای امنیت خودش از بچه ها سفته بگیره ضمن اینکه هیچ قراردادی با ما نبسته حالا من میخواهم رسیدگی بشه باید چه کار کنم

02 تیر 1401 20

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
عدم عقد قرارداد در مواردی ب ضرر خود کارفرماست برای مطالبه حق و حقوق خود و پیگیری دیگر موارد بطور کامل میتوانید از طریق اداره کار اقدام ب طرح دعوا کنید با اثبات رابطه کاری حتی بدون قرارداد مطالبات قابل وصول هست همچنین در خصوص سفته ضمانت نیز امری رایج بوده و جای نگرانی ندارد در سفته لزوما عنوان ضمانت حسن انجام کار درج شود و یا در قراردادی با ذکر مشخصات ب جنبه ضمانی سفته اشاره گردد در اینصورت امکان مطالبه و وصول سفته ب آسانی ممکن نخواهد بود
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی