حق ارتفاق درمورد ملک بن بست

نمیدونم اصلا چی هست و از کی باید شکایت کنیم و حقوقی هست یا کیفری؟ فقط از افرادیکه کوچه رو بستن و بنگاه شکایت کردیم بابت الزام به تحویل راه عبوری ملک و منتظر جواب دادگاه هستیم.اگر نشد چه شکایتی کنیم و از چه کسانی ؟ممنون از وقتی که گذاشتید

02 تیر 1401 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی