خرید ملک دیگری جهت حق عبور

جسارتا طرف راست ما دو نفر که بودن یکی که تعهد داده بود چهار مترعقب نشینی کرده اونطرفی که تعهد نداده گفت من فروشنده نیستم ولی به شرطی عقب نشینی میکنم که چهار متر در تقریباً سی متر زمین سمت چپ که متعلق به برادرم هست رو بخرید که کوچه هشت متری که قرار بود باشه بشه سوالم اینه میتونه ما رو مجبور کنه و تحت فشار بذاره که ما اون صد وبیست متر زمین از تقریباً چهارصد متر زمین سمت چپ رو که قراره کوچه بشه بخریم چون مجبوریم ؟خیلی خیلی ممنون

02 تیر 1401 11

بااحترام
کاربر مجترم اجباری در خرید ندارید بعلت اینکه ملک برادر در راه عبوری شما قرار ندارد عرض کردم اگر در راه عبوری شما زمین این شخص باشد باید زمین وی را خریداری نمایید اگر سوال دیگری دارید فردا صبح ۹ به بعد در خدمتم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی