من وکالت تعویض پلاک به شخصی داده‌ام آیا اون شخص میتونه یه وکالت دیگه تعویض پلاک به کسی دیگری بدهد

سلام من وکالت تعویض پلاک به شخصی داده‌ام آیا اون شخص میتونه یه وکالت دیگه تعویض پلاک به کسی دیگری بدهد یا خیر چند دست می تواند این کار انجام شود؟

02 تیر 1401 15

سلام .بستگی دارد در وکالتنامه تعوی اول اختیار وکالت در توکیل به غیر داده باشید یاخیر اگر داده باشید می تواند اگر نه نمی تواند واینکه چند دفعه این کار امگان پذی است بستگی به نوع وکالتنامه دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی