عدم حضور زوجه در جلسه طلاق

سلام اگر آق کل مهریه خانم را پرداخت و درخواست طلاق دهد و خانم با احضاریه در دادگاه حضور پیدا نکند آیا میشود خانم را غیابی طلاق داد با تشکر

02 تیر 1401 23
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی