طلاق توافقي و مطالبه مهريه

سلام خانمی هستم قصدجداشدن ازهمسرم دارم خیلی اختلاف داریم باهم ازنظراخلاق و.. خانوادمم همایتم نمیکنن برای جداشدن همسرمم میگ اگرطلاق میخوای مهریتوبایدببخشی وگرنه طلاق نمیدم راهی هست ک بتونم حدااقل مهریه ای بگیرم اگرم همسرم اعتیادنداره دست بزن داره درحدسیلی راهی برای جدای هست

02 تیر 1401 20
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی