مطالبه مجدد سهم الارث

با سلام، ما سه خواهر و یک برادریم که با پدرم و عمه ام زندگی میکردیم و بقیه خواهر و برادر ها ازدواج کرده‌اند، سه سال پیش پدرم زمینی که داشت را فروخت و خانه ای خرید و می‌گفت چون شما همه کمردرد دارید میخوام که مستاجر نباشید البته به اسم برادرم که با ماست، بعد از یک ماه پدرم فوت کرد، بعد از دو ماه یکی از خواهرانم تقاضای ارث کرد ما هم چون عمه ام دريک سوم زمین پدرمان خودش و مادرش هم یک هشتم سهم داشتند بعد از محاسبه سهم عمه مبلغ 140 میلیون به خواهرمان دادیم، خانه را مبلغ دو ملیارد و سیصد خریدیم و مبلغ فروش زمین دو میلیارد بود، حالا خواهرم می‌گوید باید الان به نرخ روز حق مرا بدهید وصد چهل کم است، سوال این است که آیا ارث را باید با قیمت خرید خانه توسط پدر حساب کنیم یا به نرخ روز والان بعد گذشت سه سال با نرخ امسال، در ضمن ما درآمد آنچنان نداریم که با مبلغ پنج ملیارد که قیمت الان خانه است به خواهرم ارث دهیم کلا شش خواهر و دو برادریم

02 تیر 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی