تخلف ار تعهدات قراردادی

سلام بنده زمینی به وسعت ۳۰۰ متر به سازنده واگذار کردیم برای مشارکت قرار بر این بود که سازنده۳ واحد ۹۰ متری از پشت نما به ما بدهد الان ۳ واحد را داده ولی چون در قراداد ذکر شده که سهم طرف اول ۳ واحد ۹۰ متری از پشت نما وبقیه واحدها سهم طرف دوم وطرف اول هیچ ادعایی در مورد بقه واحدها ندارد ولی مبنایه ما تراکم مجاز ساختمان بوده که ۶۰ درصد مجاز بود بسازه که چیزی در مورد ۶۰ درصد تراکم مجاز ننوشتیم وذکر شده که 3۷ونیم درصد سهم طرف اول و ۶۲ ونیم درصد سهم طرف دوم میباشد ولی سازنده ۴ طبقه پشت به نمارو ۹۰ متری ساخته و ۴ طبقه پشت به نما رو ۱۲۲ متری یعنی تخلف از بنایه مجاز الان میگه شما قبول کردی که ۳ تا ۹۰ متری بگیری وبقه سهم منه درصورتی که ما طبق تراکم مجاز قرداد نوشتیم وقرار نبوده غیر مجاز بسازه اگه مجاز میساخت سهم ما ۳۷ ونیم درصد و ۳ واحد ۹۰ متری بود که ۲۷۰ متر سهم ما میشد که کله ۸ واحد مجاز میشد ۸۲۰ متر ولی تخلف و قبول نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنید

03 تیر 1401 16

با سلام چنانچه ایشان از شرایط و تعهدات قراردادی تخلف کرده باشد شما می توانید الزام ایشان را به رعایت مفاد قرارداد بخواهید که در فرض سوال امکان مطالبه خسارت در این خصوص قابل نظر است جهت راهنمایی بیشتر از مشاوره تلفنی استفاده کنید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی