حادثه حین انجام کار منجربه فوت

یک نفر به قصد انجام تعدادی کار فنی به خونه ی ما اومده ،عموی بنده بهش گفتند که بهتره تنهایی اون کار رو انجام ندهد و یک کمک یار‌ بیاورد. ایشان به حرف عموم گوش نداده ،از چهارپایه بالا رفته و هنگامی که داشته پایین نیامده با بی احتیاطیِ خودش در هنگام پا گذاشتن بر روی پله از بالای پشت بام خونه ی ما به خیابان افتاده ،الان حکم قانونی چیه؟ما مقصر محسوب میشیم اگر فوت بکند؟ چون ایشون فوت کردند. ممنون🙏🏻

03 تیر 1401 23

سلام .چون این بنده خدا به در خواست شما تعهد به انجام اموری رو بر عهده گرفته و حین انجام کار این اتفاق افتاده ،طبق قانون روابط کارگر وکارفرما رفتار میشود که با حضور ودخالت پلیس ۱۱۰ و پرسنل مرکز فریتهای پزشکی صورتجلسه وقوع حادثه حین انجام کار تنظیم میشود و وباشکایت دائر بر حادثه حین انجام کار در دادسرای مربوطه رسیدگی میشود که جلسه اول پس از بازجویی از کارفرما ،قاضی شعبه بر اساس شواهد ،قرائن گزارشهای پلیس ۱۱۰ و مرکز فوریتهای پزشکی و همچنین نظریه پزشکی قانونی به شما تفهیم اتهام میکند و شما هم مراتب بی احتیاطی آن مرحوم وتذکر شما مبنی بر اجیر کردن یک کارگر و عدم انجام این امر از طرف ایشان رو توضیح بدید ودر خواست ارجاع امر به کارشناس دادگستری در زمینه مربوطه کنید تامیزان دقیق تقصیر هریک از کارگر وکارفرما مشخص شود تا اینکه شعبه میزان تقصیر شمادروقوع حادثه ودرصد پرداختی دیه از طرف شمارو مشخص کند .به هرحال احتمال تصمیم قاضی از لحاظ جنبه عمومی جرم و حادثه مبنی برحبس هست .به هر حال سعی کنید از لحاظ روحی واحساس همدردی با خانواده آن مرحوم همکاری وسرکشی کنید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی