تاریخ ثبت ازدواج دائم...

سلام و درود.ما۶ماه پیش عقددایم شرعی درمحضرکردیم.درحال حاضر درخواست ثبت ازدواج رو در دادگاه دادم.تاریخ ثبت عقد در شناسنامه از تاریخی که در دفترچه ثبت شده اس یاازتاریخ صدور حکم دادگاه؟چون ازبیمه پدرم که نظامی هستند استفاده میکنم نمیخام برای این ۶ماه بعدا جریمه بشیم.تاقبل ثبت درشناسنامه قطع کنم بیمه پدرمو؟

03 تیر 1401 29

با سلام
کاربر گرامی تاریخ ثبت ازدواج دائم همون تاریخ واقعی ثبت در دفترچه میباشد، و ضمنا حکم دادگاه اعلامی(از تاریخ مندرج در دفترچه) بوده و بس.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی