آسیب به ملک همسایه در حین ساخت و ساز

همسایه پشتی ما چند سال قبل ساخت و ساز غیر مجاز کرده و سازه خود را به تیر آهن های ساختمان ما متصل کرده و امسال دوباره این کارو تکرار کرده و یک سازه دیگه ساخته و همچنین باعث پوشانده شدن نورگیر شود آیا میتوان دستور تخریب قسمت غییر مجاز و متصل به ملک اینجانب رو گرفت چون باعث ترک دیوار چهار طبقه از اون سمت ساختمان شده؟؟؟ به طور کلی سازه خود رو به سازه ما متصل کرده

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون از خانوم خامهٕ بابت راهنمایی کامل تر و جامع تر نسبت با آقای بابایی با توضیحات ناقصش اگه شهرداری پاسخگو بود که خوب میشد شما انتظار دارید شهرداری کاری بکنه
03 تیر 1401 13

با سلام
می‌توانید دادخواست تامین دلیل، دادخواست رفع عیب و جبران خسارت وارده بر اساس نظر کارشناس و صدور درخواست توقف موقت عملیات ساخت را تا زمان رفع مشکل تقدیم مرجع قضایی نماید.
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی