بیمه حوادث و تقسیم‌مسئولیت با سالکنین

سلام صبح بخیر در ساختمان ما۱۰ واحد ساکن هستند که بغییراز من که چند بار مسئولیت مدیرساختمان را متقبل شدم بازنشسته ام کسی مسئولیت راقبول نمی کند برای اینکه مسئولیت حقوقی این کار از من برداشته شود به همسایگات گفتم باید همه به یکی ازدفترخانه ثبت برویم ودر مقابل حوادث مسئولیت را تقسیم کنیم تا کار مدیریت ساختمان را انجام دهم بزرگوار این کار وجه قانونی دارد وچه متنی راباید تهیه کنم باتشکر

نظر سوال کننده به پاسخ:
سلام مجدد بزرگوار نفرمودید چه متنی در باره تقسیم مسئولیت تهیه کنم آیا برای اداره ًثبت افراد را ببرم ممنونم
03 تیر 1401 18

با سلام،تنها بیمه ای که بر عهده شماست طبق ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمانها بیمه آتش سوزی کل آپارتمان به عنوان یک واحد در سمت مدیر ساختمان از محل شارژ است همچنین بیمه آسانسور .والا هر کدام از واحدها می توانند نسبت به حوادث و غیره نسبت به واحد خود اقدام کنند.لذا نیازی به بردن همسایگان‌به ثبت برای تقسیم‌مسئولیت نیست چرا که اساسا مسئولیت شما در محدوده قانون است و بس.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی