راه گریز از خسارات ناشی از فسخ قرارداد

باکسی قرارداد بستم وذرقرارداد قیدشده هرکدام طرفین قرارداد را فسخ کند ضررخواهد داد الان چگونه میتوانم اقدام کنم قراردادهم تایپ شده است وامضا ودست خط طرفین هست

03 تیر 1401 15

با سلام
بستگی به مفاد قرارداد دارد.
اگر بتوانید صحت قرارداد را زیر سوال ببرید و قرارداد را باطل کنید مجبور به پرداخت خسارت نیستید. البته بستگی به مقاد قرارداد دارد اما هر فسخی هم نیاز به پرداخت خسارت ندارد.
موفق باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی