آیا این خانم میتونه ماشین و منزل مادر من را بابت این بدهی مصادره کنه یا قسط بندی میشود؟

سلام پدر من سه سال فوت کردند و بعد فوت خانمی توانست ثابت کنه همسر ایشون است.مادر من در طول این سه سال حقوق کامل پدرم رو دریافت کردن حالا در حکم دادگاه قانون اجرا نصف شدن حقوق از تاریخ فوت اعلام شده. این مبلغ تقریبا صد میلیون میشود آیا این خانم میتونه ماشین و منزل مادر من را بابت این بدهی مصادره کنه یا قسط بندی میشود؟

03 تیر 1401 25

سلام .خانه را اگر دران سکونت می کند وخانه دیگری ندارد خیر چون جز مستثنیات است ماشین اگر باان امرار معاش می کند مثلا باان مسافر جابجا ودر امد دارد خیر چون مستثنیات است اما اگر باان کار نمی کند ووسیله معاش لو نیست قابل توقیف است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی