نحوه دفاع درخصوص چکی که خرج شده است

سلام من ۱فقره چک ۹۰تومنی به یکی امانت دادم اون چک رو خرج کرده با پشت نویسی خودش،الان طرف رفته ازمن شکایت کرده که ۲۷۰تومن باید پس بدم جلوی حسابامو‌بسته من باید چیکار کنم؟

03 تیر 1401 44

سلام .در پرونده حاضر چاره ای ندارید که مبلغ رابپردازیدبخاطر استثنائات اسناد تجاری که روابط بلافصل بین دارنده وصادرکننده و اگر عدم تمکن مالی داریدبرپرداخت اعسار دهید اما علیه فرد اولی که چک راامانت دادید بنا به مستندات کافی شکایت خیانت درامانت دهید واگر وی را محکوم نمایید می توانید همین مبلغ رابه انضمام خسارات وارده از او مطالبه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی