تحویل بچه

سلام بچه 7سالش هست بدرش هم نمیاتحویلش بگیره شرایط نگهداری ندارم به کجابایدبرم وتحویلش بدم ویاچه درخواستی بایدبه دادگاه بدم

23 خرداد 1399 78

سلام
کاربر محترم بعد از ۷ سال حضانت فرزند با پدر است اگر از تحویل فرزند امتناع می کند مستند به بند ۱۰ ماده ۴ و ماده ۴۱ قانون خانواده مصوب ۱۳۹۲ باید دادخواست الزام به تحویل فرزند به طرفیت زوج ( ولی فرزند ) به دادگاه صالح بدهید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی