برای انتقال سند بخاطر رای غیابی گفتن باید فیش حقوقی و پروانه کسب ببرم میخواستم بدونم فیش و پروانه چند وقت درگیر این ماجراست و کی ازاد میشه

سلام وقت بخیر برای ادامه اجرا برای انتقال سند بخاطر رای غیابی گفتن باید فیش حقوقی و پروانه کسب ببرم میخواستم بدونم فیش و پروانه چند وقت درگیر این ماجراست و کی ازاد میشه

04 تیر 1401 28

سلام.خوانده که در جلسه رسیدگی حاضرنشده ورای غیابی علیه وی صادرشده ظرف 20روز از تاریخ اطلاع می تواند واخواهی دهد درمواردی که ابلاغ قانونی صورت گرفته شده و لذا زمان مشخصی ندارد واین ضمانت هم برا موقعی می‌گیرند که واخواه واخواهی دهد وحکم به نفع اوشود که از همین ضمانت خسارت مطالبه کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی