مال مشاع

دو تیکه زمین کنار هم قرار داره یکی مشاع یکی شخصی من مال مشاع رو با زمین خودم جابه جا کردم و تقسیم نامه ای بابتش نوشتم و با ورثه صحبت کردم و ورثه امضا کردن حالا یکی از ورثه شکایت تنظیم کرده با شرح اینکه اکراه در کار بوده در صورتی ک ن اصرار و ن اجباری در کار بوده و متن برا ایشون خونده شده و توضیح داده شده و اعلام کردن ک سواد نداشتن در صورتی اسم خودشونو نوشتن و امضا زده و فرمودن ک میترسم از مالشون سو استفاده بشه و بنده این برگه رو بهشون تسلیم نکردم در صورتی ک متن این مدارکو برای پیر بزرگشون ارسال کردم حالا من برای دفاع چ مدارک و اثباتی رو میتونم مطرح کنم؟

23 خرداد 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی