دربیمه اجباری7درصدسهم کارگراست؟

سلام.اگرهیئت حل اختلاف حق السعی ایام بلاتکلیفی من رو ازفروردین۹۹تا۳۱تیرماه۹۹ دردادنامه حقوق بلاتکلیفی وبیمه بلاتکلیفی برایم لحاظ کندباتوجه به اینکه حقوق قانونکارسال۹۹به ازای۳۱روز۱۸۹۶۰۰۰تومان میباشدایاهیئت حل اختلاف بابت حق بیمه اجباری ان ایام که۷درصد ان برعهده کارگراست ازحقوق قانونکارکارگردردادنامه کسرواعمال میکندیاخیر؟

23 خرداد 1399 186

سلام
کاربر محترم هیت در هنگام رای صرفا کارها را مکلف به پرداخت حق بیمه می نمایید و قیدی از مبلغ در رای نخواهد کرد و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه طبق ظوابط تامین اجتماعی است که عملا هنگام محاسبه و پرداخت ۷ درصد از سهم کارگر از حقوق وی کسر و پرداخت می شود و صورتحساب تسویه بر مبنای وجوه باقی مانده اعم از حق سعی و سایر مزایا خواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی