اخذ اراضی توسط شهرداری منطقه

سلام به تازگی دوازده هکتار از اراضی کشاورزی رو شهرداری قراره جهت مصارف مسکونی تفکیک کنه.که پدر من 2200 متر از این زمین ها رو در اختیار داره وبرای این زمین سند مشاعی داره.در جلسه ای که در شهرداری با حضور مالکین داشتن شهرداری عنوان کرده که به کسانی که سند مشاعی دارن 30درصد از زمین ها بهشون بعد از تفکیک تعلق میگیره و مابقی سهم شهرداری هست .و برای کسانی که سند قطعی گرفتن این مقدار 75درصد متعلق به مالک و 25درصد متعلق به شهرداری هست .برای این موضوع حتی توافقنامه ای هم امضا کردن . میخواستم صحت این قانون رو بدونم که درسته یا نه و اینکه آیا میشه این توافقنامه رو ابطال کرد؟

06 تیر 1401 25

بااحترام
کاربر محترم شهر و منطقه مهم است که شما عنوان ننموده اید علی الحال درصورتی که شهرداری بخواهد امتیازاتی ارائه دهد مقداری از زمینهارا بعلت مصارف عمومی مثل پارک و معبر عمومی اخذ مینماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی