عدم رضایت یکی از هماسایگان جهت بالکن

سلام ما در ساختمان چهار طبقه زندگی میکنیم که بالکن ندارد .از طرف شهرداری اومدن بازدید گفتن طبقه اول نمیتونن بالکن بزن ولی بقیه طبقات میتونن ولی باید همه طبقات به هم رضایت بدن.همه دادن به جز طبقه اول که ناراضی بود .بااین شرایط روند شهرداری ب خوبی پیش رفت و بدون رضایت طبقه اول پروانه بازسازی رو گرفتیم .ممکنه طبقه اول برن شکایت کنن

06 تیر 1401 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی