آیا بدای دریافت مستمری مشکل ایجاد نمیکند با اینکه حتما باید سهام شرکت را واگذار نماید

باسلام اگر شخصی خانم سهامدار یک شرکت که عدم فعالیت دارد باشد واکنون میخواهد از مسنمری بازمانده استفاده کند آیا بدای دریافت مستمری مشکل ایجاد نمیکند با اینکه حتما باید سهام شرکت را واگذار نماید سپاسگزار میشم راهنمایی بفرمایید

08 تیر 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی