ابرا مهریه و رجوع به ان بعد از مدتی

سلام.راجب سوالی که دقایقی پیش پرسیدم(درباره اینکه زوجه وکالت طلاق مشروط به ابراءذمه دارد میتواند اول مقداری مهریه بگیرد و بعد وکیل بگیرد و باقی را ابرءکند و طلاق بگیرد یا نه) و شما فرمودید که اگر ابراءشده و درست تنظیم شده باشد،نمیتواند. اضافه میکنم که خیر هنوز خانوم من مهریه شون رو ابراءنکردن و فقط ‌وکالت طلاق مشروط از من گرفتن ولی مهریه مهریه و ابراءنکردن و گفتن بعدن در حین مراحل طلاق،ابراءمیکنن). با این شرایط چطور؟

08 تیر 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی