اثبات پرداخت نفقه با فیش واریزی؟

باسلام. بنده 8 ماه است که مبلغ 500 هزارتومان بابت نفقه به حساب خانمم میریزم و فیش های واریز بانکی آن را هم نگه داشته ام. به تازگی خانم بنده که با من زندگی نمیکند بابت این 8 ماه دادخواست مطالبه نفقه به شورای حل اختلاف داده است خواستم بپرسم اگر در روز رسیدگی فیش های بانکی را ارائه دهم شورا چه تصمیمی اتخاذ میکند؟ باتشکر

09 تیر 1401 90

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
زوجه تا زمانی ک ناشزه نشده مستحق دریافت نفقه هست و میتواند آنرا از زوج مطالبه دارد و شما نیز میتوانید در مقام دفاع برای اثبات پرداخت نفقه و بی حقی خواهان ب فیش های واریزی استناد کنید و مشمول ترک انفاق نمیشوید البته دایره تفقه بسیار گسترده هست و اینکه زوجه خود منزل را ترک کرده یا ب دستور شما اخراج شده تفاوت دارد میتوانید لایحه ای ک ب نگارش یک متخصص درآمده باشد ب مرجع قضایی ارسال دارید و اگر زوجه منزل را ب قصد خویش ترک کرده ضمن استناد ب ان ب پرداختی های خود اشاره نمایید تا دادگاه انرا لحاظ کند البته ک فیش های واریزی در امکان بی حقی خواهان موثر خواهد بود و دادگاه میتواند نسبت ب تعدیل نفقه جاریه و افزایش ان اقدام نماید مع الوصف اگر روجه خود منزل را ترک کرده شما نیز دعوای الزام ب تمکین را هرچه سریعتر مطرح نمایید تا در صورت تمرد و ناشزه شدن زوجه از یک سری حقوق مالی محروم شود
موضوع قطعا نیاز ب بررسی دقیقتر و اطلاع از همه ابعاد دارد
موید باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی