تنظیم وکالت‌نامه برای پیگیری دعوای حقوقی

با سلام.قصد دادن وکالت برای پیگیری یک پرونده حقوقی به نامزدم را دارم.در دو استان مختلف هستیم و امکان سفر نداریم.جهت دادن وکالت تام قدم اول چیست؟پروسه زمانی ثبت بیش از 20 روز است؟

09 تیر 1401 25

سلام کاربرگرامی برای،پیگیری پرونده حقوقی ،به دفتر اسناد رسمی مراجعه و وکالت‌نامه با حدود اختیارات مربوطه تنظیم کنید و چنانچه نامزدتان،بخواهد در پرونده مذکور وکیل دادگستری بگیرد،حتما درمان وکالت‌نامه حق توکیل به وکیل دادگستری قید شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی