دعوی اثبات مالکیت به طرفیت معارضین

مادرم سال ۶۶ از پدرم جدا شد و مبلغ ١٠ هزار تومان اون موقع مهریه بهش دادن بعد سال ۶٧ دوباره با هم ازدواج کردن و پدر بزرگم(پدر پدرم) توو خونمون ی آقایی که توو روستا زمین داشت رو دعوت و به مادرم گفت که بیا با این پول برات زمین بخرم و اون شب توو ی برگه عموی بزرگم نوشت و پدرم و داییم و عموم و اون آقا و پدر بزرگم امضا کردن الان پدر بزرگم و اون فروشنده فوت کردن و پدر بزرگم توو وصیت نامه وصیت کرده که اون زمین نصف واسه پدرم و نصفش واسه عموی کوچیک ترم بشه در حالی که همه عموهایم و عمه هام می‌دونستن که این زمین با پول مهریه مادرم خریده شده امروز عمه بزرگم اومده بود و می‌گفت که ١۵٠ متر از اون زمین رو عموی کوچیکم بدون اینکه به مادرم اطلاع بده فروخته بهش، طبق همون وصیت نامه بدون اطلاع مادرم. و گفته که چون میدونستم این زمین مال شماست دلم راضی نشد و اومد اطلاع داد. الان ما هر چی میگردیم کاغذ رو پیدا نمی‌کنیم. زمین ۵٠٠٠ متر مربع به ارزش ١۵ میلیارد

10 تیر 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی