مادر اینجانب بسیار بیمار هستند و امکان سو استفاده از ضعف ایشان برای انتقال اموال وجود دارد .

باسلام ،مایه منزلی دارم که بنام مادرمه وبسیارمریض احواله ونمیتونه ازحق وحقوق قانونی خودش دفاع کنه و پدرم نمیذاره که مادرم خونه رابفروشه راهکارقانونی چیه استاد؟

10 تیر 1401 17

اگر امکان اداره امور مالی خود را ندارند و امکان سو استفاده از اموال ایشان وجود دارد بایستی تقاضای قیم نمایید تا اجازه نقل و انتقال اموال بدون تایید دادستانی وجود نداشته باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی