امکان انتقال مستمری ؟؟

سلام من دختری مجرد و بیکار هستم که تازگی پدرم فوت شدن. آیا مادرم میتواند حقوق پدرم را به طور کامل به من انتقال دهد و خودش حقوق پدر فوت شده اش را بگیرد؟

12 تیر 1401 26

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
انتقال مستمری از جانب مادر ب شما در زمان حیات ایشان موضوعیتی ندارد لذا پاسخ منفیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی