آیا باید ب وصیت نامه عمل کرد؟

با سلام ،اگر خانمی فوت کند که بچه نداشته باشد و در وصیت نامه ذکر کند که یک سوم اموال به یک شخص خاصی برسد و بقیه اموال بین وراث تقسیم شود ،ولی لفظی گفته باشه همه چیز من مال آن شخص اول است ،حالا طبق وصیت نامه باید عمل کرد یا طبق گفته متوفی

12 تیر 1401 26

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
وصیت بر ثلث اموال نافذ هست و مازاد بر آن غیرنافذ و نیاز ب تنفیذ همه وراث دارد از طرفی وصیت شفاهی زمانی در دادگاه قابل استناد هست ک همه وراث بدان اقرار کنند تا سندیت پیدا کند و بعد نسبت ب تنفیذ بر مازاد اموال مبادرت ورزند ک اگر تنفیذ نشود چنین وصیتی کتبی یا شفاهی اعتباری ندارد لذا وصیت نامه مکتوب ک بر ثلث اموال اشاره شده قابل استناد و اجرا هست
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی