پرداخت حق بیمه توسط دو کارفرما

سلام. بنده در یک شرکت کارمند هستم و در یک کارگاه ساختمانی کارفرما. آیا حق بیمه بنده میتواند در دوجا پرداخت شود؟

12 تیر 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی